Schriftelijk voor 1 december van het
lopende jaar naar het secretariaat bij

ledenadministratie@tchefshuizen.nl

anders wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.

 

©Tchefshuizen 2019