Kantineberichten

Het kantineschoonmaakrooster (zie elders in deze Return!) bevat wat wijzigingen t.a.v. de voorgaande jaren. Zo is er geen coördinator meer maar ontvangen beide genoemde leden een mail van de kantinecommissie met het verzoek om iets met elkaar af te spreken wat betreft het schoonmaken. In deze mail staat ook verdere uitleg over de dingen die gedaan moeten worden.

Omdat ons ledental gekrompen is, zijn er in dit rooster ook commissieleden opgenomen.
Bestuursleden en Groundsmannen zijn vrijgesteld. Veel leden zullen dit seizoen 2x een schoonmaakdienst draaien. Helaas, het is niet anders. We hopen op jullie samenwerking!
Noteer de datum alvast in je agenda.
Past het je niet, ruil dan tijdig. Ga je ruilen geef dit dan ook door aan Els de Groot, zodat zij de juiste persoon mailt en niet degene volgens het rooster.
Sleutels voor het schoonmaakwerk kun je halen bij één van de hierna genoemde adressen.
Vergeet niet om ze dezelfde avond terug te brengen!

De sleuteladressen zijn

Elly Moorlach, Oudedijksterweg 15, Uithuizermeeden (0595-412294)

Roelf Wierenga, Menkemaweg 9, Uithuizen (0595-431702)

Dora Uil, Clantlaan 7, Uithuizen (0595-434448)

Koffie & thee in de kantine

Er is een zelfbediening voor thee en koffie waarvoor een vergoeding van € 1,00 per consumptie wordt gevraagd.

Schoonmaakwerk in en rond de kantine

Het schoonhouden van de verblijfsruimte, toiletten, douche- en kleedruimtes

(Vloeren één keer per week nat)

Koffie- en theebuffet aanvullen uit de keuken en zo nodig schoonmaken

Handdoek bij de wasbak vervangen.

Er zijn schone in de keuken, vuile in de emmer in ’t schuurtje doen.

Toiletpapier aanvullen (uit schuur- of keukenkast). Niet meer dan één rol extra.

Zeep in ’t pompje aanvullen uit de voorraadfles in de keuken

Zo nodig ramen en houtwerk buitenom zemen

Het terras vegen met de bezem uit de schuur.

Als je iets opmerkt in de kantine dat volgens jou niet klopt meldt dit dan bij Els of Dora.

 

Succes en bedankt!

Dora Uil 0595-43 44 48 of  06-40375498

Els de Groot 0595-43 34 88 of  06-33096533

PS Graag vermelden in het rode schriftje wat je gedaan hebt zodat het de volgende de week er na iets anders kan doen. BVD!

 

©Tchefshuizen 2019